Değerli 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları,

Kovid pandemisi sonrasında sağlık sorunları daha fazla tartışılır ve sağlık hassasiyetleri daha fazla vurgulanır oldu.  Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere sağlık personeline olan ihtiyaç konusu gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Sağlık hizmetleri her türlü teknolojik gelişim ve dijitalleşmeye rağmen nitelikli emek yoğun bir sektör olma özelliğini korumaya devam ediyor.

Gelişmiş ülkeler hekim ve sağlık personeli açıklarını kendi yatırımları yanında, gelişmekte olan ülkelerin hekim ve sağlık personellerine kapılarını açarak karşılamaya çalışıyorlar. Ülkemiz modern tıp eğitiminin başarılı bir şekilde yürütüldüğü bir ülke olduğu için hekim ve sağlık personeli göçü riskini taşıyan ülkelerden biri konumunu koruyor. 

Bu durum bir açıdan risk olarak algılansa bile içerisinde bir takım fırsatlar da barındırıyor. Sağlıkta insan gücünün önem kazandığı bu süreçte  sağlıkta insan kaynakları yönetimi ve istihdam sorunlarının bilimsel bir platformda kapsamlı bir şekilde tartışılması gerekir. Bu tür bilimsel platformlar sağlık sektörünün ihtiyaçların daha iyi algılanmasına, sağlıkta insan gücü açısından fırsat ve tehditlerin daha doğru değerlendirilmesine, güçlü ve zayıf yönlerin iyice algılanmasına katkı sağlayacaktır. 

Bu gerekçelerle bu yılki kongremizin ana temasını "Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstihdam Sorunları" olarak belirlemiş bulunmaktayız. Konuya dair bilimsel bir birikimin oluşması adına, kongremizde panel ve oturumlarda "Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstihdam Sorunları" teması yurt içi ve yurt dışından katılacak uzmanlar tarafından enine boyuna tartışacaktır. Sizlerden de "Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstihdam Sorunları"  teması ile direkt ya da dolaylı ilgisi olan bilimsel çalışmalarınızı beklemekteyiz.

Kongrenin amacı sağlık yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi alanında yerelden globale uzanan bilimsel bilgi, beceri ve tecrübelerin uluslararası paylaşımına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda kongrede, değişik ülkelerden bilim insanlarının, özellikle genç araştırmacıların, politika yapıcıların, uygulamacılar ve yöneticilerin bir araya gelmesini sağlayarak global bilgi paylaşımını sağlamak, sağlık yöneticiliğinin önemine vurgu yapmak ve sağlık yöneticiliğinin global olarak profesyonel meslekleşme sürecine katkı yapmak da hedeflenmektedir.

Kongremiz Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde 2-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecektir. Kongrede katılımcılara fizikî ve dijital katılım imkânı sunulacaktır. Kongre ana teması olan “Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstihdam Sorunları” temasının yanında sağlık bilimleri ve yönetimi ile ilgili çalışmalarınızı bekliyoruz.

Kongre sürecinde Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini görme fırsatları da olacaktır.

Kongremize katılımınız bizi onurlandıracaktır. İyi dileklerimizle…


 Kongre Program Taslağı*

02 Mayıs 2023 Salı: USSAM Toplantısı, Sosyal Program (Uzungöl, Ayder Yaylası, Sümela Manastırı, Batum Gezisi)**

03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 09-17 : Açılış, Yüz yüze ve Dijital Panel ve Bildiri Oturumları

04 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 09-17 : Yüz yüze ve Dijital Panel ve Bildiri Oturumları, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Toplantısı

05 Mayıs 2023 Cuma Saat: 09-16 :Yüz yüze ve Dijital Panel ve Bildiri Oturumları, Kongre Kursları, Kapanış

06 Mayıs 2023 Cumartesi: Sosyal Program (Uzungöl, Ayder Yaylası, Sümela Manastırı, Batum Gezisi)**


*Kongre Hazırlama Kurulu kongre program taslağında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


** Gezi programları ZENOFON TUR tarafından yapılacaktır. Katılmak isteyenler ilgili linkten kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

Zenofon tur

https://www.zenofontours.com/uzungol-tour-daily-group-tour-from-trabzon-t94


https://www.zenofontours.com/ayder-tour-daily-group-tour-from-trabzon-t109

 

https://www.zenofontours.com/batumi-tour-daily-group-tour-from-trabzon-t115

 

https://www.zenofontours.com/sumela-monastery-tour-t211

 
Prof. Dr. Sedat BOSTAN                                 Prof. Dr. Ramazan ERDEM                                           

Kongre Eş Başkanı                                         Kongre Eş Başkanı                                                                                          

Karadeniz Teknik  Üniversitesi                Süleyman Demirel Üniversitesi   

afiş-tr
-