Önemli Tarihler ve Bilgiler

Kongre Tarihi 02-06 Mayıs 2023
Son Bildiri Gönderme Tarihi 10 Nisan 2023
Toplu Bildiri Kabul Listesi İlanı 16 Nisan 2023
Erken Kayıt Son Tarihi 18 Nisan 2023